Painting "Saladin" bust (SBS) | Coloured Dust

Wednesday, November 11, 2015

Painting "Saladin" bust (SBS)

Today I give you 70 photos from painting process of the bust "Saladin" from Nuts Planet. It was a hard project. Unfortunately for a few steps and small details I didn't do photos. The photos were also shoot at different types of lighting. Hence the apparent differences in color. Please also read these few words between photos and click on links to other articles because they complement the whole. I hope that this will be an inspiration for you to play with busts.

Dzisiaj oddaję Wam 70 zdjęcia z procesu malowania popiersia "Saladin" od Nuts Planet. To był wyczerpujący projekt. Dokumentacja zdjęciowa dodatkowo wydłużyła pracę nad tym popiersiem. Zdjęcia były również wykonywane przy różnych rodzajach oświetlenia. Stąd widoczne różnice w kolorach. Przeczytajcie również te kilka słów pomiędzy zdjęciami i kliknijcie w linki do innych artykułów bo uzupełniają całość. Miłego oglądania, mam nadzieję że będzie to dla Was inspiracja do zabawy z popiersiami.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Model review:Read more:


Read more:Read more:


Read more:


Read more:
At this moment, I finished the job with an airbrush. All other steps were performed using a brush.
Na tym etapie zakończyłem pracę z aerografem. Wszystkie pozostałe kroki były wykonane przy użyciu pędzla.Face in daylight.
Twarz w dziennym świetle.Now I started working on armor. It took me a couple of evenings.
Teraz rozpocząłem pracę nad zbroją. Zajęło mi to kilka wieczorów.Bust in daylight.
Popiersie w dziennym świetle.

Now I focus on painting the helmet.
Teraz skupiłem się na pomalowaniu hełmu.
Bust in daylight.
Popiersie w dziennym świetle.Read more:Now I focus on painting the last element - sword.
Teraz skupiłem się na pomalowaniu ostatniego elementu - miecza.


And this is the end. Better photos of the finished model I will put on the blog soon. I hope you enjoyed it.
I to już koniec. Lepsze zdjęcia skończonego modelu umieszczę na blogu wkrótce. Mam nadzieję, że Wam się podobało.Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak