"HUMANOID" (part 4 - painting dog) | Coloured Dust

Saturday, January 2, 2016

"HUMANOID" (part 4 - painting dog)The end of this project is getting closer. I was able to paint the figurine of the dog and put it already on the diorama. This time it will be a short "step by step" but I hope you will like it. It was my first in my life using a  NMM (Non Metallic Metal) technique. Clumsy but the end result is satisfactory for me.

Koniec tego projektu jest już coraz bliżej. Udało mi się pomalować figurkę psa i umieścić ją już na dioramie. Tym razem będzie to krótki "step by step" ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. To było moje pierwsze w życiu użycie techniki NMM (Non Metallic Metal). Nieporadne ale końcowy efekt jest dla mnie zadowalający. Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toPlease at the beginning read also the first, second and third part of this story:
At the beginning I remind some pictures from the process of assembling dog figurine.
Na początek przypomnę kilka zdjęć z procesu złożenia figurki psa.
To paint left me only the robot and the final touches of details. See you in the last fifth part of this project. As always, I look forward for your comments on this post.

Do pomalowania pozostał mi już tylko robot oraz ostatnie poprawki detali. Do zobaczenia w ostatniej piątej części tego projektu. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze pod tym postem.


Have fun painting,
ARBAL