"HUMANOID" (part 2 - robot hand) | Coloured Dust

Wednesday, December 2, 2015

"HUMANOID" (part 2 - robot hand)

The next SBS part of mini-diorama from Nuts Planet - "HUMANOID". This time, I focused on the huge robot hand. It will be the main element of the whole scene. Painting it was great fun with weathering. The whole took me about 7 hours. Enjoy watching :)

Następna część SBS mini dioramy od Nuts Planet - "HUMANOID". Tym razem skupiłem się na ogromnej ręce robota. Będzie ona stanowiła główny element całej sceny. To malowanie to była wielka zabawa w weathering. Całość zajęła mi około 7 godzin. Miłego oglądania :)Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


Please read also the first part of this story:The photos were also shoot at different types of lighting. Hence the apparent differences in color. Please also read these few words between photos and click on links to other articles because they complement the whole. I hope that this will be an inspiration for you to play with weathering.

Zdjęcia były również wykonywane przy różnych rodzajach oświetlenia. Stąd widoczne różnice w kolorach. Przeczytajcie również te kilka słów pomiędzy zdjęciami i kliknijcie w linki do innych artykułów bo uzupełniają całość. Miłego oglądania, mam nadzieję że będzie to dla Was inspiracja do zabawy z weatheringiem.
I found the old decals for Warhammer 40,000 models Warhammer 40,000 I decided to use them.
Znalazłem stare kalkomanie od modeli Warhammer 40000. Zdecydowałem się je wykorzystać.
Before edged highlights I've used a lot of black dry pigment to dirty the model.
Przed rozjaśnieniem krawędzi użyłem sporo czarnego pigmentu aby przybrudzić model.Finished robot hand. Hope you like it :)
Skończona ręka robota. Mam nadzieję, że się Wam podoba :)


All comments and ideas are welcome. Leave them in the comments section:)
Wszelkie uwagi i pomysły mile widziane. Pozostawcie je w komentarzach :) 


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak