INBOX056 - Harald (H&V) | Coloured Dust

Tuesday, April 26, 2016

INBOX056 - Harald (H&V)


After painting my first busts in 1:12 scale - "Jacobite Highlander" I decided to stay a while at this scale. Today I'll show you another bust from H&V. This time fantasy bust depicting a dwarf - "Harald".

Po pomalowaniu mojego pierwszego popiersia w skali 1:12 - "Jacobite Highlander" postanowiłem pozostać chwilę przy tej skali. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne popiersie od H&V, Tym razem popiersie fantasy, przedstawiające krasnoluda - "Harald".

On the box we find the model picture painted by Marc Masclans.
Na pudełku znajdziemy zdjęcie modelu pomalowanego przez Marc Masclans.The model is packed in a cardboard box additionally secured with a sponge. I've the impression that box is a little too small. However, all parts of the model are completely secure.. All H&V models are packed into the same type of the box.

Model zapakowany jest w kartonowe pudełko dodatkowo zabezpieczone gąbką. Odnosi się wrażenie, że pudełko jest trochę za małe. Jednak wszystkie części modelu są całkowicie bezpieczne. Wszystkie modele H&V pakowane są w te same pudełka.


The bust is made up of 4 parts. Some of them, such as hand and ase requires a small correction.
Popiersie składa się z 4 części. Kilka z nich jak np. dłoń czy topór wymaga niewielkiej korekty.

And that presents a bust from all sides.
A tak prezentuje się popiersie ze wszystkich stron.


"Harald" is ready for painting :)
"Harald" gotowy do malowania :)In the picture below you can see a comparison 1:12 scale "Harald" and 1:10 "Saladin".
Na poniższym zdjęciu widzicie porównanie skali 1:12 "Harald" i 1:10 "Saladin".The "Harald" bust from H&V is in my opinion a very cool dwarf :) It has a lot of interesting elements to paint - elements of leather, wood, metallics, face, beard. You had to play with textures. And the atmosphere of fantasy. As you know there are not too many fantasy busts on the market.


Popiersie "Harald" od H&V to w mojej opinii bardzo fajny krasnolud :) Ma wiele ciekawych elelentów do pomalowania - elementy skórzane, drewniane, metalowe, twarz, broda. Można świetnie pobawić się teksturami. Do tego bije z niego klimat fantasy. A popiersi fantasy jak wiecie nie ma zbyt wiele na rynku.
PACKAGING: 4/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 4/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 18/20


Have fun painting,
ARBAL