StudioLevel - Wargaming Terrain | Coloured Dust

Friday, November 3, 2017

StudioLevel - Wargaming TerrainDo you know StudioLevel? Those are the guys from Poland who make cool terrains for the wargamers. They launched their first project on Kikstarter. Today I'll show you some of their new products.

Znacie StudioLevel? To chłopaki z Polski, którzy robią fajne tereny dla wargamer'ów. Własnie uruchomili swój pierwszy projekt na Kikstarter. Dzisiaj pokaże Wam kilka ich nowych produktów.

StudioLevel KICKSTARTER started out.
If you think it is worthwhile, then support this project.

Wystartował KICKSTARTER chłopaków ze StudioLevel.
Jeśli uważacie, że warto, to wesprzyjcie ten projekt.

>> CLICK

I got some samples of new products from StudioLevel guys. The package was packed very solid.
Otrzymałem od chłopaków ze StudioLevel kilka sampli ich nowych produktów. Paczka jak zawsze była solidnie zapakowana.


Inside there are plenty of resin bits. They are designed to be used for wargaming terrainss. Of course, they can also be used when building dioramas or scenic bases. Let's see what's we can find in the 8 bags I got.

W środku mnóstwo żywicznych bitsów. Zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu ich przy tworzeniu terenu do gier bitewnych. Oczywiście można ich użyć również przy budowaniu dioram czy podstawek scenicznych. Zobaczmy co znajduje się w 8 woreczkach, które otrzymałem.
STREET PLATE + HATCH

Bits are made of dark, high quality resin. The resin is hard and the details are well reproduced.
Bitsy wykonane są z ciemnej, wysokiej jakości żywicy. Żywica jest twarda, a detale są dobrze odwzorowane.TECH PLATETECH ROUND HATCH


Here's how the bottom of the elements looks.
Tak wygląda spód elementów.STREET HYDRANT

Hydrant - a great addition to any diorama or scenic base.
Hydranty - świetny dodatek do każdej dioramy lub podstawki scenicznej.STREET TRASHBINS

Metal trash baskets. In the set we will find different patterns. Perfectly new and destroyed trashbins. In one of them we will find even the remains of the human body...


Metalowe kosze na śmieci. W zestawie znajdziemy różne wzory. Idealnie nowe śmietnik oraz zniszczone. W jednym z nich znajdziemy nawet ludzkie szczątki...


BEER BOTTLE CRATE

Those are probably my favorite elements. Four different crates for beer bottles. Very carefully designed and cast. All we have to do is cut the holes in the boxes.

To chyba moje ulubione elementy. Cztery różne skrzynki na butelki po piwie. Bardzo dokładnie zaprojektowane i odlane. Jedyne co musimy zrobić to wyciąć otwory w skrzynkach.STREET SQUARE CHANNEL HATCHSTREET ROUND CHANNEL HATCH


As you can see in the market may be the next cool elements to buy for use in our dioramas, game terrains and scenic bases. Everyone should find something interesting here. However, these items will be sold depending on the success of the KICKSTARTER campaign. If you think it is worthwhile, please support the guys from StudioLevel.

Jak widzicie na rynku mogą pojawić się kolejne fajne elementy do wykorzystania w naszych dioramach, terenach do gier i podstawkach scenicznych. Każdy powinien znaleźć tu dla siebie coś interesującego. Czy jednak te elementy trafią do sprzedaży zależy od powodzenia kampanii KICKSTARTER. Jeśli uważacie, że warto wesprzyjcie chłopaków ze StudioLevel.


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak