INBOX079 - Morgana of Avalon (H&V) | Coloured Dust

Friday, August 30, 2019

INBOX079 - Morgana of Avalon (H&V)


This time we will look at the "Morgana of Avalon" figurine from H&V. The miniature is made in a 75mm scale and cast from resin. I have this model since 2016. Then I took some photos for this review. However, I delayed publishing until I started working on this model. I wanted to show you what the model looks like after assembly.

Tym razem przyjrzymy się figurce "Morgana of Avalon" od firmy H&V. Figura wykonana jest w skali 75mm i odlana z żywicy. Model ten posiadam od 2016 roku. Wówczas wykonałem część zdjęć do tej recenzji. Z opublikowaniem zwlekałem jednak do momentu gdy rozpocznę pracę nad tym modelem. Chciałem bowiem pokazać Wam jak wygląda sklejony model.
Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this INBOX to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten INBOX znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


 
Information about kit:
Sculpture: Pedro Fernandez
Painting (box art): Marc Masclans
Material: Resin
Number of parts of the kit: 8
Scale: 75mm

Morgana of Avalon (H&V)

Miniature a is packed in a cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Marc Masclans.
Figurka zapakowana jest w kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Marc Masclans.


Inside the box there is a sponge that secures the model. All parts of the figurines are enclosed in foil pouch.
W środku pudełka znajduje się gąbka zabezpieczająca model. Wszystkie części figurki zamknięte są w woreczku foliowym.


Inside we will find 8 parts. All the pieces fit together perfectly.
W środku znajdziemy 8 części. Wszystkie elementy pasują do siebie idealnie.


The kit also include a simple scenic base. You can use them if you don't want to create your own.
W zestawie znajdziemy również podstawkę sceniczną. Możecie ją użyć jeśli nie chcecie stworzyć swojej własnej.


The figurine was sculpted using traditional methods, without the use of a computer and 3D printing. You can feel a human hand in this model.

Figurka została wyrzeźbiona tradycyjnymi metodami, bez użycia komputera i druku 3D. W całym modelu widać więc ludzką rękę..

Details are very clear and accurate.
Detale są bardzo wyraźne i dokładne.
Below you can see how the glued model looks. I made the stand using the elements contained in the set.
Poniżej możecie zobaczyć jak prezentuje się sklejony model. Podstawkę wykonałem z użyciem elementów zawartych w zestawie.

Morgana of Avalon (H&V)

Morgana of Avalon (H&V)"Morgana of Avalon" is a beautiful, fantasy figure in 75mm scale. It was made with great attention to detail. The model is definitely not for beginners painters if we think about assembling. The overall quality of the figures is very high. I recommend to all who like fantasy figures in bigger - 75mm scale.


"Morgana of Avalon" to przepiękna, figurka fantasy w skali 75mm. Wykonana została z ogromną dbałością o szczegóły. Model zdecydowanie nie jest przeznaczony dla początkujących malarzy jeśli mówimy tutaj o sklejaniu. Ogólna jakość wykonania figurki jest bardzo wysoka. Polecam wszystkim, którzy lubią figurki fantasy w trochę większej skali - 75mm.
PACKAGING: 3/5
CASTING QUALITY: 4/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 17/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak