INBOX081 - The Mandalorian (3D Print) | Coloured Dust

Monday, September 6, 2021

INBOX081 - The Mandalorian (3D Print)

This time, a completely different review of the miniature. This is the first 3D print review on this blog. Such a historic moment :) Different approach to rating and description.

Tym razem całkowicie inna recenzja figurki. Jest to pierwsza recenzja wydruku 3D na łamach tego bloga. Taka historyczna chwila :) Inne podejście do oceny i opisu. Zapraszam :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toIf you don't know what figure printing is, you can read about it in this article:
Jeśli nie wiesz na czym polega drukowanie figurek, możesz o tym przeczytać w tym artykule:
The Mandalorian
Resin 3D Print

Scale: 1/16
Sculpture: Barry Crane
3D Printer: Anycubic Photon Mono
Resin: ELEGOO Water Washable Resin
Layer Height: 0,03mm
Source files: GambodyFrom Gambody website:
Din Djarin, also known as “The Mandalorian” or “Mando” for short, is the reputed bounty hunter and the titular character of the well-loved TV series within the Star Wars franchise. The Mandalorian travels across the galaxy on his Razor Crest starship accompanying (and protecting) the Force-sensitive Child. The author of the incredible The Mandalorian 3D printing figurine spent almost 200 hours while working on the stunning bounty hunter project. And the hard work clearly yielded the astonishing result - the lone gunfighter for 3D printing is exceptionally detailed, mysterious and so very cool! The pose that the 3D artist decided to go for resembles the one seen in various posters of the first season of The Mandalorian series. The protagonist of the space Western is captured midstep and there is absolutely no doubt that Din Djarin is extremely confident, super professional, and armed to the teeth. The author of the figurine made sure to properly depict the warrior’s set of Mandalorian armour, starting from the distinctive Beskar helmet with a T-shaped visor that fully conceals the hunter’s face. The design of the body armour also pays tribute to the traditional armour of the human warrior clans and includes shoulder pauldrons, vambraces, a breastplate, a codpiece, thigh, knee and shin guards. The mighty bounty hunter for 3D printing wields a blaster pistol and can be displayed carrying either the trademark Amban sniper rifle or the jetpack on his back. The careful attention to the model’s finest details makes the 3D printing project thousand times more appealing and realistic - just take a closer look at the clan Mudhorn signet on the figurine’s right shoulder, or at all kinds of pockets, bullets, cartridges, etc. adorning the bandolier or the boots of the character. Last but definitely not least feature that barely needs an introduction - the cutest Baby Yoda miniature nestled inside The Mandalorian’s bag!The model consists of 15 parts, including the base. We can put it together with or without Baby Yoda.
Model składa się z 15 części, wliczając podstawkę. Możemy go złożyć z Baby Yoda lub bez.

The Mandalorian

Below are some photos with close-ups on the printed elements. Pay attention to a really large number of details and details.

Poniżej kilka zdjęć ze zbliżeniami na wydrukowane elementy. Zwróćcie uwagę na naprawdę duża ilość szczegółów i detali.

Baby Yoda


The coat has a carved texture.
Płaszcz posiada wyrzeźbioną fakturę.
The base is nothing special. You don't have to print it if you want to make yours.
Podstawka nie jest niczym specjalnym. Nie musicie jej drukować jeśli chcecie wykonać swoją.

This is how the asembled model looks like.
Tak prezentuje się złożony model.

The Mandalorian

Be aware that the 1/16 scale model is big! Below I took a photo comparing it with the 90mm figure scale model.
Trzeba mieć świadomość, że model w skali 1/16 jest naprawdę duży! Poniżej zrobiłem zdjęcie porównujące go z modelem w skali figurkowej 90mm.

The Mandalorian


I will not comment on the print quality of this model. As you know, the print quality is influenced by many variables. It should only be emphasized that this model has a lot of flat surfaces. This makes it difficult to print correctly so that these flat surfaces are smooth. This model was printed by Piotr and he did not quite manage to get a satisfactory result. We had to sand a few flat surfaces with very fine sandpaper to make them really smooth. As for the design and sculpture itself, it is, in my opinion, sensational. All elements fit together perfectly. You don't need to correct anything. As this is a printout, we have no problem with the mold dividing line that arises after the traditional casting of the figurine. I recommend you to print this figurine or buy it from someone who can print it for you. Remember that it should be a legal printout in accordance with the purchased license.

Nie będę się wypowiadał co do jakości wydruku tego modelu. Jak sami wiecie na jakość wydruku ma wpływ wiele zmiennych. Należy tylko podkreślić, że ten model ma naprawdę dużo płaskich powierzchni. Utrudnia to prawidłowy wydruk, tak aby te płaskie powierzchnie były gładkie. Model ten był drukowany przez Piotra i nie do końca udało mu się uzyskać zadowalający efekt. Musieliśmy wyszlifować kilka płaskich powierzchni bardzo drobnym papierem ściernym aby były naprawdę gładkie. Co do samego projektu i rzeźby to jest ona moim zdaniem rewelacyjna. Wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. Nie trzeba niczego korygować. Jako, że jest to wydruk to nie mamy problemu z linią podziału formy jaka powstaje po tradycyjnym odlewaniu figurki. Polecam Wam wydrukowanie tej figurki lub nabycie jej drogą kupna od kogoś kto może ją Wam wydrukować. Pamiętajcie aby był to legalny wydruk zgodny z zakupioną licencją.


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak