Green Stuff World - Basic Colours (volume 02) | Coloured Dust

Tuesday, September 5, 2023

Green Stuff World - Basic Colours (volume 02)


Some time ago I showed you on the blog sets of metallic paints from Green Stuff World. Refreshing my paints, I also replaced some of the basic colors that had partially dried. The BASIC COLOURS VOLUME 2 set turned out to be ideal here. Let's take a quick look at what we will find in the box.

Jakiś czas temu pokazałem Wam na blogu zestawy farb metalicznych od  Green Stuff World. Odświeżając swoje farby, wymieniłem również część podstawowych kolorów, które zaschły. Idealny okazał się tutaj zestaw BASIC COLOURS VOLUME 2. Zajrzyjmy szybko co znajdziemy w pudełku.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


You can read my previous article here:The Box
Paints are packed in a paper box.
Farby zapakowane są w papierowe pudełko.Inside the box you will find 8 bottles of paint. They are packed in additional plastic insert. In terms of ecology, this is minus for me :)

W środku pudełka znajdziemy 8 buteleczek z farbą. Są one zapakowane w dodatkowej plastikowej wkładce. Pod kątem ekologii dla mnie to minus :)


The paints are supplied in standard Vallejo/AK bottles. Thanks to this, they fit all standardized paint stands available on the market. The capacity is also standard, i.e. 17ml.

Farbki są dostarczane w standardowych buteleczkach typu Vallejo/AK. Dzięki temu pasują do wszelakich ustandaryzowanych, dostęnyhc na rynku stojaków na farbki. Pojemność jest również standardowa czyli 17ml.

17ml bottles in Hobby Zone paints stand.

Content:
Zawartość:

8x 17ml.
1x Hellfire Red
1x Liche Purple
1x Summersea Blue
1x Hunter Green
1x Dwarven Flesh
1x Ochre Dessert
1x Quicksand Brown
1x ParchmentColour Chart
In the box you will also find a "Colour Chart" which is a list of all paint colors from Green Stuff World.
W pudełku znajdziemy również "Colour Chart" czyli spis wszystkich kolorów farb od Green Stuff World.


Mixing Ball
Each bottle includes a stainless steel ball for a faster and homogenous mixture. When using them, it is important to shake the bottle well before use to ensure that the pigments are thoroughly mixed with the paint. The use of mixing balls is very helpful in performing this function. 

Każda butelka zawiera kulkę ze stali nierdzewnej, która pomaga w szybszym i dokładnym mieszaniu. Podczas ich uzywania tych farb ważne jest, aby przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką, aby pigmenty dokładnie wymieszały się z medium. Bardzo pomocne w wykonywaniu tej funkcji jest użycie kulek mieszających. 
Support and Inspiration
Green Stuff World goes above and beyond to support their customers in their creative endeavors. They provide comprehensive tutorials, guides, and inspiration on their website and social media platforms, showcasing the stunning possibilities of their paints and other products.

Green Stuff World wspiera swoich klientów w ich hobby. Udostępniają samouczki, przewodniki i inspiracje na swojej stronie internetowej i platformach społecznościowych, prezentując możliwości ich farb i innych produktów.


Conclusion
I will repeat it again in this blog. I don't know who actually produces Green Stuff World paints. I don't know if this company has its own paint factory. However, I must admit that the basic and metallic paint sets shown to you are of really good quality. These are solid paints that I can recommend to every miniature painter with a clear conscience. If, like me, you are changing paints in your workshop or are planning to buy them, it is worth taking a look at the Green Stuff World. offer.

Powtórzę to kolejny raz na łamach tego bloga. Nie wiem kto tak naprawdę produkuje farby marki Green Stuff World. Nie wiem czy firma ta posiada swoją własną fabrykę farb. Muszę jednak przyznać, że pokazany Wam zestawy farb podstawowych jak i wcześniej metalicznych są naprawdę dobrej jakości. To solidne farby, które z czystym sumieniem moge polecić każdemu malarzowi figurek. Jeśli tak jak ja wymieniasz właśnie farby w swoim warsztacie lub planujesz ich zakup to warto przyjrzeć się ofercie Green Stuff World.BR,
Michał "ARBAL" Walczak