INBOX085 - Minipainting Sketchpad Volume 1 | Coloured Dust

Tuesday, October 10, 2023

INBOX085 - Minipainting Sketchpad Volume 1


This time an unusual review. Unusual models from my friend's project, which started on Kickstarter and has already been funded!

Tym razem nietypowa recenzja. Nietypowe modele z projektu mojego przyjaciela, który wystartował na kickstarterze i już został zfinansowany!


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzje znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Info from KICKSTARTER page:
Minipainting Sketchpad is a set of small resin castings, intended to be used as practice pieces for miniature painters. Whether you are a beginner who needs to work on paint consistency, blending or freehand skills; intermediate painter who wants to practice new techniques or use of lights and shadows; or master artist who just wants to sketch something in-between big projects or check out some ideas - our mini tiles will give you something to scribble on. Just like a real-life sketchpad that you keep at hand ;)

This is also comfortable solution for anyone performing painting demonstration or teaching workshops - to quickly showcase a subject or technique, or having one's students practice a subject, but without having to use the proper miniature to do so.


Links to project social media profiles and Kickstarter:I received several models from Mati from Paints of War to look at, evaluate and then test in use with a brush :) Below you can see the models: Ikka_01 Ikka_02 Cassi_01 Cassi_05 Cassi_03 Siya_03 Siya_05.

Otrzymałem od Matiego z Paints of War kilka modeli do obejrzenia, oceniani i późniejszego przetestowania w użyciu z pędzlem :) Poniżej widzicie modle: Ikka_01 Ikka_02 Cassi_01 Cassi_05 Cassi_03 Siya_03 Siya_05.


All models are made in two sizes corresponding to a 1/9 scale bust and a 75mm scale figure. Very good idea.

Wszystkie modele wykonane są w dwóch rozmiarach odpowiadających popiersiu w skali 1/9 oraz figurce w skali 75mm. Bardzo dobry pomysł.

Photo from Minipainting Sketchpad Kickstarter webpage. 


Let's take a closer look at each model:
Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym modelom:

IKKA

CASSI

SIYA

Below are more photos taken on the background of my hand to show scale. As you can see, the quality of the resin casting is very good. I did not find any holes or other defects on my copies. I hope that this quality of the product will also be maintained at a later stage of the project.

Poniżej więcej zdjęć wykonanych na tle mojej dłoni dla pokazania skali. Jak widzicie jakość odlewu z żywicy jest bardzo dobrej jakości. Na posiadanych egzemplarzach, nie znalazłem żadnych dziurek, nadlewek czy też innych defektów. Mam nadzieję, że taka jakość produktu zostanie zachowana również w późniejszym etapie projektu.
To sum up, Minipainting Sketchpad Volume 1 is, in my opinion, a great product if you want to practice learning face painting. You probably know that for most of us this is a difficult element of models. Personally, it took me a lot of time to master this element, and often anyway I'm not satisfied with what I create :) Additionally, this whole idea gives many possibilities for the future. Imagine the faces of Vikings or knights wearing helmets, etc. Additionally, you can place these faces in a frame and create a very cool 3D image. I highly recommend it!

Podsumowując, Minipainting Sketchpad Volume 1 to moim zdaniem świetny produkt jeśli chcecie przećwiczyć naukę malowania twarzy. Zapewne wiecie, że dla większosći z nas jest to trudny element modeli. Mi osobiście zajęło opanowanie tego elementu sporo czasu, a i tak często nie jestem zadowolony z tego co tworzę :) Dodatkowo cały ten pomysł daje wiele możliwości na przyszłość. Wyobraźcie sobie twarze wikingów albo rycerzy w chełmie na głowie itd... Dodatkowo można te twarze umiścić w ramce i stworzyć bardzo fajny obraz 3D. Serdecznie polecam!
PACKAGING: N/A
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 15/15BR,
Michał "ARBAL" Walczak