2014 | Coloured Dust

Tuesday, December 30, 2014

2014

I have never before done a summary of the year in my blog ... This time I decided to make a list of what in the 2014 appeared on Coloured Dust blog. I looked also at detailed statistics. From time to time it is good to be interested in "condition" of your blog. I hope it also will show you how much work I put in the 2014 in this blog and hobby. It's all for you to share with you my hobby and give you my experience.

Nigdy wcześniej nie tworzyłem podsumowania roku na moim blogu... Tym razem postanowiłem zrobić zestawienie tego co w 2014 na blogu Coloured Dust sie pojawiło. Zajrzałem również w szczegółowe statystyki. Co jakiś czas dobrze jest zainteresować się "kondycją" swojego bloga. Mam nadzieję, że pokaże Wam to również jak dużą pracę włożyłem w 2014 w ten blog. To wszystko dla Was, aby dzielić się z Wami moim hobby i przekazywać moje doświadczenie.

Let's start from the posts that appeared in 2014 on the blog. I gathered for you all the entries in chronological order. All titles are links to the relevant article. Just click to move to a particular post.

Zacznijmy od postów jakie pojawiły się w 2014 na blogu. Zebrałem dla Was wszystkie wpisy w kolejności chronologicznej. Wszystkie tytuły są linkami do odpowiedniego artykułu. Wystarczy kliknąć by przenieść się do danego postu.


Total posts in 2014 - 65

Gallery (14)
Fourteen work at a high level throughout the year is quite a lot as a hobbyist. Many of these works won awards prizes for competitions. I'm particularly proud of the two brown Hussars. This year, I've mainly developed my skills in painting busts. All my works have extpaned my private collection and are not for sale.

Czternaście prac na wysokim poziomie w ciągu całego roku to całkiem sporo jak na hobbyste. Wiele z tych prac zdobyło nagrody  wyróżnienia na konkursach. Szczególnie dumny jestem z dwóch brązowych Hussarów. W tym roku rozwinąłem swoje umiejętności głównie w malowaniu popiersi. Wszystkie moje prace wzbogaciły moją prywatną kolekcję i nie sa na sprzedaż.

EXECUTIONER
HOSPITALLER KNIGHT, XII C.
GUARDIAN OF HEAVEN
The Looter, 920 AD
NORMANDY, 1944
Russian Sniper
Viking 850AD
French Revolutionary, 1789
Knight of heaven
Helloween Girl
BERSERKER
Jon Snow
Tywin Lannister
Tyrion LannisterHow To (9)
Nine guides. More or less useful for you. Some theory. It is increasingly difficult for me to create new tutorials, because most interesting topics I've already discovered.

Dziewięć poradników. Mniej lub bardziej dla Was przydatnych. Trochę teorii. Coraz trudniej jest tworzyć mi tutoriale, bowiem większość interesujących mnie tematów już odkryłem.

How to clean airbrush using Ultrasonic Cleaner?
Blacklining
Mud base for dummies.
How to paint with dry pigments?
How to paint small book?
How to make small coins?
How to make a simple rubble base?
How to paint wood?
How to make a realistic snow effect?Step by Step (3)
Next year I will try to write more articles "SBS". But this is not convenient. Requires my interruption of work on the model and take a lot of photographs.

W przyszłym roku będe starał się pisac więcej artykułów "SBS". Nie jest to jednak wygodne. Wymaga przerywania pracy nad modelem i robienie dużej ilości zdjęć.

"Normandy 1944" scenic base - part 1/3
"Normandy 1944" scenic base - part 2/3
"Normandy 1944" scenic base - part 3/3


Reviews (14)
Still trying to reviewing for you products that fall into my hands. I hope this helps you in shopping.
Nadal staram się recenzować dla Was produkty, które wpadną w moje ręce. Mam nadzieje, że pomaga Wam to w zakupach.

ABER - photo-etched elements.
Modelling materials (part 11)
Tools (part 3)
Vallejo - Painting Sets
Small Transport Case - HobbyZone
Modelling materials (part 12)
Acrylic Painting Palette - HobbyZone
Incredible Masking Putty (PK-PRO)
Scenic & Basing Kits (part 2)
Resin Display Bases - Secret Weapon
Led Desk Lamp with Magnifying Glass (VELLEMAN VTLLAMP1W)
Army Painter - Mega Brush Set
Vallejo - Game Air
Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&SteenbeckEvents (5)
In 2014 I was able to be at several events in Poland. I also managed to organize two painting workshops  in Toruń (Poland). I resigned from free workshops in hobby shops. Focus on small (10-15 people) events for people who really are interested in a hobby. Events were strongly supported by sponsors such as Secret WeaponVallejoAMMOKromlechPK-PROHobbyZone.

W 2014 udało mi się być na kilku imprezach w Polsce. Udało mi się również zorganizować dwa warsztaty malarskie w Toruniu. Zrezygnowałem z darmowych warsztatów w sklepach hobbystycznych. Skupiam się na małych (10-15 osób) imprezach dla osób, które naprawdę są zainteresowane hobby. Imprezy były mocno wspierane przez sponsorów takich jak Secret Weapon, Vallejo, AMMO, Kromlech, PK-PRO, HobbyZone.

Painting Jam - 21-23.02.2014
8 Inowrocławski Konkurs Modelarski (2014)
III Festival of Miniatures Painting and Sculpture - TORUŃ 2014 (PL)
Painting Workshops - TORUŃ 24-25.07.2014
Hussar 2014From the workshop... (5)
Short entries about what is happening in my workshop. Include WIP photos.
Krótkie wpisy o tym co aktualnie dzieje się w moim warsztacie. Zawierają zdjęcia WIP.

From the workshop... #12
From the workshop... #13
From the workshop... #14
From the workshop... #15
From the workshop... #16Inbox (12)
Twelve reviews of figures and busts that I have. Many are still waiting in the queue, but I doesn't want to bore you with these types of posts. I hope they are useful and sometimes encourage you to buy.

Dwanaście recenzji figurek i popiersi, które posiadam. Wiele jeszcze czeka w kolejce, ale nie chce Was zanudzać tego typu wpisami. Mam nadzieje, że są przydatne i zachęcają Was czasem do zakupów.

INBOX031 - Provincial Commander of the Templar Order (Receptor) with Servant [RM-54sc-02]
INBOX032 - Helloween Girl (PU5404 Kabuki Models)
INBOX033 - U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)
INBOX034 - Shinomi (PU5401 Kabuki Models)
INBOX035 - Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
INBOX036 - Orcs (Kromlech.eu)
INBOX037 - U.S. Marine Sniper "NAM" (Division Miniature)
INBOX038 - Post apocalyptic factory ruin (black dog)
INBOX039 - Cybot Keek (Clay Dreams)
INBOX040 - U.S. Soldier (Mantis Miniatures)
INBOX041 - Orc Pilot Bust (Kromlech)
INBOX042 - Hand the Imp (Nuts Planet NP-B010)Other (3)
Historical inspiration ...
My workshop.
Kabuki Models promotion.2014 Statistic from Google Analytics 
(from 1.01.2014 - 30.12.2014)


Views - 204251
Total views from blog start - 731630
Readers location:I never organizing competitions or handing out gifts to get your likes on Facebook. All those who follow my blog and Facebook page are real readers interested in a hobby. Thank you!

Nigdy nie organizowałem konkursów lub rozdawałem prezenty by zdobyć wasze like na Facebook. Wszystkie osoby, które śledzą mój blog i stronę na Facebook to prawdziwi czytelnicy zainteresowani hobby. Dziekuję!

Facebook page likes - 2490
Blog members - 350
I think it's quite a lot of material for a single person blog. I hope that 2014 was for you readers an interesting year at Coloured Dust. Thank you all. Thank you to those who helped me with comments and incentives to work. Thank the person who participated in the workshops run in 2014. Thank you all, with whom I was able to meet in person for all kinds of painting events. Thank you to all the sponsors who have supported my projects in 2014. I will be very grateful to all of you for all the positive and negative comments on Coloured Dust blog. With great desire I want to hear your ideas and the requests as to what in the future should appear on the blog.

Myślę, że to całkiem sporo materiału jak na jednoosobowy blog. Mam nadzieję, że 2014 na Coloured Dust był dla Was czytelnicy ciekawym rokiem. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję osobom, które pomagają mi swoimi komentarzami i zachętami do pracy. Dziękuję osobą, które uczestniczyły w prowadzonych w 2014 roku warsztatach. Dziękuję wszystkim, z którymi udało mi się spotkać osobiście na wszelakich imprezach malarskich. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy wspierali moje przedsięwzięcia w 2014 roku. Będe Wam wszyskim bardzo wdzięczny za wszelkie negatywne i pozytywne uwagi na temat bloga Coloured Dust. Z miłą chęcią wysłucham Waszych pomysłów i prośb odnośnie tego co w przyszłości powinno pojawic się na blogu.Happy New Year 2015!
Have fun painting,
ARBAL