Painting "Rifleman Jess" (SBS) | Coloured Dust

Friday, September 16, 2016

Painting "Rifleman Jess" (SBS)


This "step by step" should be released immediately after finishing the project. It happened that I publish it today :) But I keep my promise. 34 photos. If you have questions like always leave them in the comments. I invite you to watch.

Ten "step by step" miał ukazać się zaraz po skończeniu projektu. Tak sie jednak stało, że publikuję go dopiero dzisiaj :) Dotrzymuję jednak obietnicy. 34 zdjęcia. Jeśli macie pytania to jak zawsze pozostawcie je w komentarzach. Zapraszam do oglądania. 


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


Model review:I've used Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck.
In first step I've used Vallejo Grey Surface Primer applied from airbrush.

The model is finished and placed on the scenic base.
Model został ukończony i umieszczony na podstawce scenicznej.


For more photos of this diorama please go to the gallery:
REVOLUTION


Tutorials about creating this scenic base:


Thx for watching :)


Have fun painting,
ARBAL