INBOX087 - Bayard's Revenge (Games Workshop) | Coloured Dust

Monday, January 8, 2024

INBOX087 - Bayard's Revenge (Games Workshop)


This time, unusual for me. Review of a model from Games Workshop for the Warhammer 40000 universe. However, I want to paint something different, and this is a pretty cool figure.

Tym razem nietypowo jak na mnie. Recenzja kolejnego modelu od Games Workshop i to z universum Warhammer 40000. Mam jednak ochotę pomalować coś innego, a to całkiem fajna figurka.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten arykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
Postaw mi kawę na buycoffee.to

The Warhammer Commemorative Series is a prestigious collection of limited edition miniature models created by Games Workshop. These special miniatures are meticulously designed and released to commemorate significant events in the storied history of both Games Workshop and the expansive Warhammer universe.

Warhammer Commemorative Series to kolekcja miniaturowych modeli z limitowanej edycji stworzona przez firmę Games Workshop. Te specjalne figurki zostały starannie zaprojektowane i wydane, aby upamiętnić ważne wydarzenia w historii Games Workshop i ekspansywnego uniwersum Warhammera.From Games Workshop website:

"This multipart plastic kit allows you to build a Commemorative Series model capturing the Emperor's Champion, Bayard of the Black Templars, as he buries his Black Sword in the chest of an Ork Nob. This diorama encapsulates the grim darkness of the far future in fine form, a treat for all fans of Warhammer 40,000. Festooned with details, including a huge variety of different textures and materials, an option for a stylized helmet or bare head, plus a fully sculpted display base, this model represents the perfect opportunity to show off the painting skills you've devoloped over your years in the Warhammer hobby.
The figurine is packed in a regular cardboard box and foil. This is not any exceptionally thick cardboard. A classically packaged Games Workshop product with nice graphics.

Figurka zapakowana jest w zwyczajne kartonowe pudełko i folię. Nie jest to żaden wyjątkowy gruby karton. Klasycznie zapakowany produkt Games Workshop z ładną oprawą graficzną.

Bayard's Revenge (Games Workshop)


This set comprises 17 plastic components and comes with a Citadel 50mm Round Base.
Zestaw składa się z 17 plastikowych elementów i dodatkowo okrągłą podstawę Citadel 50 mm.

Bayard's Revenge (Games Workshop)


The model is quite complicated for such a small figure. The manufacturer included very detailed instructions for assembling 17 elements.

Model jest dość skomplikowany jak na taką małą figurkę. Producent dołączył więc bardzo dokładną instrukcję złożenia 17 elementów w całość.Let's take a closer look at the molded part. The huge amount of very clear details is truly a positive surprise. There are virtually no mold dividing lines. All elements fit perfectly. When assembling the model, you will not encounter any problems with poorly fitting parts.

Przyjrzyjmy się bliżej wypraską. Ogromna ilość bardzo wyraźnych detali naprawdę pozytywnie zaskakuje. Praktycznie nie istnieją linie podziału formy. Wszystkie elementy są spasowane idealnie. W czasie sklejania modelu nie napotkacie na żadne problemy ze źle dopasowanymi częściami.

Bayard's Revenge (Games Workshop) is a great model in my opinion, especially for Warhammer 40000 fans.

Bayard's Revenge (Games Workshop) to moim zdaniem świetny model, w szczególności dla fanów Warhammer 40000.PACKAGING: 4/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 19/20


BR,
Michał "ARBAL" Walczak