HeroQuest - box | Coloured Dust

Wednesday, October 4, 2023

HeroQuest - box


Autumn has come. There is a promotion for the new Polish edition of HeroQuest. The price was encouraging. My friend has been telling me for months that the game is great for kids. So I bought it... :) Now I have to paint it because kids won't play with unpainted figures. I hope they like it :)

Nadeszła jesień. Pojawiła się promocja na nową, polską edycję gry HeroQuest. Cena była zachęcająca. Kolega namawiał od wielu miesięcy, że gra super dla dzieciaków. No to kupiłem... :) Teraz muszę pomalować bo przecież dzieciaki nie będą grały niepomalowanymi figurkami. Oby im się spodobało :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Unusual for my blog, but it will be a post about a board game. I won't review it or do a thorough unboxing. This makes no sense because you will find a huge amount of this type of material on the Internet, especially on YouTube. Rather, I want to show you my adventure with painting all the figures and terrain elements from this game. Something different for me, because for many years I had only painted figurines for display cases or for painting competitions. It will also be a nostalgic time travel to youth and first adventures with figurines and games. I hope this will interest you. I plan to publish several HeroQuest posts soon.

Nietypowo jak na mój blog, ale będzie to post o grze planszowej. Nie będę jej recenzował ani robił dokładnego unboxingu. Nie ma to sensu ponieważ w sieci, a w szczególności na YouTube znajdziecie ogromną ilość tego typu materiałów. Chcę raczej pokazać Wam moją przygodę z pomalowaniem wszystkich figurek i elementów terenu z tej gry. Coś innego jak dla mnie bowiem od wielu lat malowałem tylko figurki do gablotki lub na konkursy malarskie. Będzie to również nostalgiczna podróż w czasie do młodości i pierwszych przygód z figurkami oraz grami. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Planuje opublikować kilka postów z grą HeroQuest w najbliższym czasie. Description from Hasbro website:

"In the HeroQuest dungeon crawl board game, heroes work together to complete epic quests, find treasures and defeat the forces of evil. This semi-cooperative board game has one player taking on the role of Zargon, the Game Master, while 4 mythical heroes--Barbarian, Dwarf, Elf, and Wizard--team up in their quest for adventure in a maze of monsters and eerie dark dungeons. Players can immerse themselves in the fantasy with the stunning artwork, and 65+ detailed miniatures. The game comes with 14 quests, and has limitless replayability because players can also build their own quests and create their own stories. Gather friends together for an exciting night of tabletop gameplay in an epic battle of good and evil. The game is for 2-5 players, ages 14 and up. Avalon Hill and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc."


Opis ze sklepu Rebel.pl:

HeroQuest: Game system to ekscytująca gra przygodowa oparta na współpracy, w której wraz z przyjaciółmi staracie wykonać szereg zadań i pokonać złego czarnoksiężnika Zargona. Podczas rozgrywki wcielacie się w charakterystycznych bohaterów fantasy (barbarzyńcę, krasnoluda, elfa i czarodzieja) i poruszacie się w labiryncie mrocznych lochów. W podziemnych korytarzach, daleko od znanego Wam świata, kryje się mnóstwo potworów i niebezpieczeństw. Wy jednak, jak na prawdziwych bohaterów przystało, jesteście dobrze przygotowani! Znajdźcie skarb i wydostańcie się na zewnątrz. Jeśli się Wam nie uda, wszyscy razem zginiecie, a świat spowije mrok.

HeroQuest

If you don't know the game HeroQuest, I recommend you watch the material below on YT. The story of the creation of this game and its subsequent fate is well told by "Jordan Sorcery". Did you know that the game was co-created by people from Games Workshop and was released in 1991?

Jeśli nie znacie gry HeroQuest to polecam wam obejrzeć poniższy materiał na YT. Świetnie opowiedziana historia powstania tej gry oraz jej późniejsze losy przez "Jordan Sorcery". Wiedzieliście, że grę współtworzyli ludzie z Games Workshop i została wydana w 1991 roku?


History of HeroQuest | MB & Games Workshop's Greatest Boardgame?The box includes gameboard, 31 monster miniatures, 4 hero miniatures, 15 furniture pieces, 10 skull pieces, 4 plastic rat pieces, 21 dungeon doors, 93 game cards, 4 turn-order cards, cardboard tiles, Quest Book, 4 character cards, Game Master's screen, pad of character sheets, 6 white combat dice, 2 red dice, and rulebook.

Zawartość pudełka:plansza do gry: 31 figurek potworów, 4 figurki bohaterów, 15 figurek mebli, 10 figurek czaszek, 4 plastikowe figurki szczurów, 21 drzwi do lochów, 93 karty do gry, 4 karty zmiany kolejności tur, kartonowe kafelki, Księga Wyzwań, 4 karty postaci, Ekran Mistrza Gry, arkusze postaci
6 białych kości walki, 2 czerwone kości, księga zasad. Waga:1,5 kg

HeroQuest

First, I "improved" the box. I replaced the plastic inserts with soft sponge. I want to avoid damaging the painted models with plastic inserts that are too tight in my opinion.

Na początek "ulepszyłem" pudełko. Wymieniłem plastikowe wkładki na miękką gąbkę. Chcę uniknąć zniszczenia pomalowanych modeli przez moim zdaniem zbyt ciasne plastikowe wkładki.


HeroQuest

HeroQuest

I also protected all the playing cards from the little, fat hands of young players :) The 83.5 x 89 cm card game sleeve fit perfectly and are not a big expense at all.

Zabezpieczyłem również wszystkie karty do gry przed małymi tłustymi rączkami młodych graczy :) Koszulki o rozmiarze 83,5 x 89cm pasują idealnie i nie są w cale dużym wydatkiem.
So much for the teaser. I've already painted the furniture and doors and I'm starting to work on the figures. More "step by step" materials coming soon. Have you ever played HeroQuest? Do you have this game? Let's talk about it in the comments :)

Tyle zajawki. Pomalowałem już cały teren i zaczynam pracę nad figurkami. Wkrótce więcej materiałów "step by step". Graliście kiedyś w HeroQuest? Posiadacie tą grę? Porozmawiajmy o tym w komentarzach :)

Other articles in this series:
Inne artykuły z tego cyklu:BR,
Michał "ARBAL" Walczak