HeroQuest - Prophecy of Telor | Coloured Dust

Monday, February 5, 2024

HeroQuest - Prophecy of Telor


I decided to collect all of Avalon Hill's reissued expansions for HeroQuest. I don't know if I'll ever be able to play them all with my family, but I want to have them in my collection. Today we will take a look at the box of the newest expansion - "Prohecy of Telor". This is not a review. You won't find any gameplay spoilers here, it's a look inside the box mainly for the figures.

Postanowiłem zebrać wszystkie wznowione przez Avalon Hill dodatki do gry HeroQuest. Nie wiem czy kiedykolwiek uda mi się zagrać w nie wszystkie wraz z rodziną ale chce mieć je w swojej kolekcji. Dzisiaj zajrzymy do pudełka najnowszego dodatku - "Prohecy of Telor". Nie jest to recenzja. Nie znajdziesz tu również spojlerów z rozgrywki, jest to zajrzenie do pudełka głównie pod kątem figurek.
Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


The first thing that catches your eye is the box. It is of standard size like all other accessories of this size. For the first time, the print on the entire box shimmers in many colors depending on how the light falls. It's hard to show it in photos, but believe me, it makes an amazing impression.

Pierwszą rzeczą jaka rzuca się w oczy to pudełko. Jest ono standardowych rozmiarów jak wszystkie inne tej wielkości dodatki. Po raz pierwszy nadruk na całym pudełku mieni się w wielu kolorach w zależności od tego jak pada światło. Ciężko pokazać to na zdjęciach ale wierzcie mi robi to niesamowite wrażenie.

HeroQuest - Prophecy of Telor

HeroQuest - Prophecy of Telor

The box contains a book with 13 quests, 14 cards, 15 figures and 6 dice.
Pudełko zawiera książkę z 13 questami, 14 kart, 15 figurek i 6 kostek.

HeroQuest - Prophecy of Telor

the adventure book is published in a standard way. I deliberately don't show pages with quests so as not to spoil your fun. Of course, this book can be downloaded for free from the HASBRO website here.

Książka z przygodami wydana jest w standardowy sposób. Celowo nie pokazuję stron z questami, żeby nie psuć Wam zabawy. Oczywiście ta książkę można pobrać za darmo ze strony HASBRO tutaj.

HeroQuest - Prophecy of Telor

HeroQuest - Prophecy of Telor

Let's look deeper into the box...
Zajrzyjmy głębiej do pudełka...

HeroQuest - Prophecy of Telor

The new character that players can control is Warlock.
Nową postacią, którą mogą prowadzić gracze jest Warlock.The included dice are made in a completely new color. very nice, you can never have too many cubes :)
Dołączone kostki są wykonane w całkowicie nowym kolorze. bardzo przyjemne, kostek nigdy za wiele :)


Let's take a look at the figurine. Here we get alternative designs of figures available in the basic game box. These models were only available to backers of the game's release a few years ago.

Przyjrzyjmy się figurką. Otrzymujemy tutaj alternatywne wzory figurek dostępnych w podstawowym pudełku z grą. Modele te były dostępne jedynie dla osób wspierających wydanie gry kilka lat temu.


The figures are made of transparent, orange plastic. The reason for this is probably one of the quests of this expansion. However, I don't want to reveal the details here.

Figurki wykonane są z przezroczystego, pomarańczowego plastiku. Powodem tego jest prawdopodobnie jeden z questów tego dodatku. Nie chcę zdradzać tutaj jednak szczegółów.


Only the two models below are not transparent.
Tylko dwa poniższe modele nie są przezroczyste.
Below I have posted photos of the figures with primer applied. Thanks to this, you can see the details better.

Poniżej wrzuciłem Wam jeszcze zdjęcia figurek z nałożonym podkładem. Dzięki temu lepiej widać detale.Nie czekałem długi i już po kilku dniach od zakupu zabrałem się za malowanie modeli :) Poniżej szybkie zdjęcia kilku pomalowanych figurek z tego i poprzednich dodatków.


Read more:
Czytaj więcej:


HeroQuest - Prohpecy of Telor is, in my opinion, one of the most profitable additions to the game. For a reasonable price, we get 15 models that will greatly diversify the basic version of the game. The figures are of standard quality. The material used allows you to easily paint the figures, which are slightly flexible. As I said at the beginning, I'm not commenting on playability. Let me know in the comments whether I should post more materials about add-ons for HeroQuest.

HeroQuest - Prohpecy of Telor to moim zdaniem  to jeden z najbardziej opłacalnych dodatków do gry. Za rozsądne pieniądze otrzymujemy 15 modeli, które świetnie urozmaicą podstawową wersję gry. Figurki są standardowej jakości wykonania. Zastosowane tworzywo pozwala bez problemu pomalować figurki, które są delikatnie elastyczne. Tak jak mówiłem na wstępie nie wypowiadam się na temat grywalności. Dajcie znać w komentarzach czy mam wrzucać więcej materiałów o dodatkach do HeroQuest.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak